عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بهره بردار پیمانکار کد رهگیری (قرارداد) مبلغ عملیات
واگذاري عمليات سرويس و تعميرات خط گرم در شهرستان کهنوج و رودبارجنوب 1402-09-04 1403-03-02 بهره برداري ولتاژگستر افق سبزواران 1402161 18,620,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاري عمليات سرويس و تعميرات خط گرم در شهرستان بردسير، سيرجان و حومه سيرجان 1402-09-04 1403-03-02 بهره برداري مه نور الکتريک بافت 1402160 19,511,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاري عمليات سرويس و تعميرات خط گرم در شهرستان بافت، ارزوئيه و رابر 1402-09-04 1403-03-02 بهره برداري فني مهندسي توان افزاي کارمانيا 1402159 25,000,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاري عمليات سرويس و تعميرات خط گرم در شهرستان بم، نرماشير، ريگان و فهرج 1402-09-04 1403-03-02 بهره برداري رعد فانوس شهاب کوير 1402158 28,608,500,000 مشاهده جزئیات
واگذاري عمليات سرويس و تعميرات خط گرم در شهرستان منوجان و قلعه گنج 1402-09-04 1403-03-02 بهره برداري ولتاژگستر افق سبزواران 1402157 18,340,000,000 مشاهده جزئیات
واگذاري عمليات سرويس و تعميرات خط گرم در شهرستان جيرفت، عنبرآباد، بلوک و فارياب 1402-09-04 1403-03-02 بهره برداري سينا نيرو توسعه هليل 1402156 27,230,000,000 مشاهده جزئیات
نظارت بر پروژه هاي مربوط به عمليات توسعه و احداثـ اصلاح و بهينه سازي روشنايي معابر نيرو رساني 1402-09-02 1405-03-31 مهندسي مهندسين دانشمند اصفهان 1402155 345,131,250,000 مشاهده جزئیات
خريد تجهيزات سخت افزاري MDM 1402-08-17 1402-08-23 فناوري اطلاعات و ارتباطات ايمن ديده بان شبکه 1402154 57,231,000,000 مشاهده جزئیات
توسعه و اصلاح شهري در شهرستان ارزوئيه 1402-08-20 1402-10-19 مهندسي کوشا قدرت کارمانيا= برجسازان پيمان ايليار(سابق) 1402153 10,800,000,000 مشاهده جزئیات
خريد تابلو کامپوزيت شش کنتوره و سه کنتوره 1402-09-13 1402-12-12 کنترل لوازم اندازه گيري آرمان نيروي تيراژه 1402152 42,509,723,000 مشاهده جزئیات
1x 2x