سامانه شفافیت شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

شفافیت سریع‌ ترین، کم هزینه‌ ترین، ساده‌ ترین، مبنایی‌ ترین و قابل اعتماد ترین ساز و کار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌ پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌ سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌ توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌ های ناروا در نظام جلوگیری کرد.

1x 2x